Contact

Elke contactname met de Loge wordt beantwoord. Het kan zijn dat onze secretaris niet onmiddeljk beschikbaar is, maar antwoord volgt.

Indien u lid wenst te worden van Het Gulden Vlies en de Reguliere Grootloge Van België, vermeldt dan duidelijk dat u een afspraak wenst.

U kan ons ook bereiken per post.
Het Gulden Vlies, De Bavaylei 104A, te 1800 Vilvoorde.
(vergeet aub de ‘A’ niet aan het huisnummer)

Ik stem erin toe dat ik kan terug gecontacteerd worden via het email adres dat ik opgeef.

--------------
GDPR Notice / Bericht / Note:
Your information is not saved by this website.
Votre information n'est pas sauvegardé par ce site.
Uw gegevens worden door deze website niet bijgehouden.