Korte geschiedenis

De werkplaats “Het Gulden Vlies” werd opgericht op 19 november 1988 binnen de schoot van de Reguliere Grootloge van België. Zij heeft haar zetel te Vilvoorde.

De ruggegraat werd oorspronkelijk gevormd door Broeders uit het Mechelse.

De naam Het Gulden Vlies is geïnspireerd op het riddergenootschap dat door Filips de Goede, hertog van Bourgondië werd opgericht en uitgebouwd in de 15de eeuw, met als hoofddoelen de propaganda van de ridderschaps-principes en de vedediging van het Christelijke geloof.

Er werd door Het Gulden Vlies dan ook geopteerd om te werken in de Gerectificeerde Schotse Ritus. Deze ritus is de meest Christelijk geïnspireerde die binnen de Reguliere Grootloge van België wordt beoefend en kent een stelsel van zes graden. De eerste drie zijn de bekende vrijmetselaarsgraden van Leerling, Gezel en Meester. De drie verdergezette graden zijn wat men noemt “riddergraden”. Binnen deze verdergezette graden treedt het ware Christelijke karakter van de Gerectificeerde Schotse Ritus duidelijk op de voorgrond.

Over de verschillende Riten hebben we een beknopt artikel online gezet.

Het Gulden Vlies is een vrij kleine Loge, met ongeveer een 30-tal leden en zij vergaderen iedere tweede en vierde donderdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De meeste leden komen uit het Brusselse, en de provincies Vlaams Brabant en Antwerpen. De voertaal is het nederlands.