Waarom deze website

Het doel is het verstrekken van inlichtingen over de traditionele en reguliere vrijmetselarij, zoals zij over de hele wereld bestaat en ook in België wordt beoefend. De vrijmetselarij is de draagster van een broederlijke boodschap, die sedert eeuwen in het hart van miljoenen mannen leeft.

Hoewel zij het zelf niet beseffen hebben talrijke mensen affiniteiten met de vrijmetselarij, met name al degenen, die, het weze in de stille afzondering, naar een door de geest verlicht bestaan streven en zich door een persoonlijk zoeken, los van knellende systemen, zichzelf, de anderen en de wereld trachten te kennen : al diegenen die de indruk hebben dat hun persoonlijk zoeken vlotter zou kunnen gebeuren als het in een broederlijk genootschap zou plaats zou hebben, in een Orde die de initiatieke weg naar de “kennis” biedt.

Het ligt dan ook in onze bedoeling duidelijk te maken wat de traditionele en reguliere vrijmetselarij inhoudt en zo een aantal misvattingen uit de weg te ruimen.

Velen beschouwen de vrijmetselarij als een geheim genootschap dat een ruim aandeel heeft in de strijd tegen de invloed van de kerken, voornamelijk tegen de katholieke kerk of als een verbond dat op basis van het vrij onderzoek een onverdroten anticlericale of antireligieuze campagne voert. Bovendien wordt de vrijmetselarij vaak als een beruchte drukkingsgroep bestempeld, die zwaar doorweegt op de politieke wereld en op de staatsinstellingen, om zichzelf en zijn leden aldus kostbare steun te verzekeren.

Dit is een zeer verspreid maar erg vertrokken beeld, waardoor opportunisten van allerlei pluimage, naieve liefhebbers van vervaarlijke geheimen en geobsedeerden van het anticlericalisme, tot bepaalde, afwijkende vormen van de vrijmetselarij werden aangetrokken.

Met de spirituele en initiatieke vrijmetselarij heeft dit beeld geen uitstaans. De vrijmetselarij verschaft geen enkel filosofisch systeem, geen psychologisch remedie, geen enkele religieuze optie. Zij biedt haar leden geen enkele onfeilbare sleutel tot het geluk, geen magische of mystieke heelmiddelen.

Haar traditionele opdracht berust in de overdracht van een spirituele invloed, die bij degenen die geschikt zijn om ze te ontvangen, kan bijdragen tot de verwezenlijking en de bevrijding van het menselijk individu.

De vrijmetselarij biedt daarbij een werkmethode, een middel dat de weg effent van het persoonlijk zoeken ten behoeve van al degenen, die hun geest willen bevrijden, zich geestelijk willen verheffen en de broederschap van de mensen erkennen en beoefenen. Wie zijn bestaan een andere dimensie wenst te geven, kan zijn streven verwezenlijken dank zij de rituele praktijk en de werking met symbolen, die onze Orde biedt, buiten de profane wereld, de wereldse beroering en de ideologische twisten waarin zij zich niet mengt.